Uprava

Predsjednik kluba ( izabran 26.11.2021. )

 • Igor Avramović

Članovi upravnog odbora ( izabrani 26.11.2021. )

 • Zdravko Marić potpredsjednik
 • Zvonko Grško
 • Berka Mujčin Miletić
 • Edita Majić
 • Deni Čića
 • Admir Ljubović
 • Mario Šlibar
 • Krunoslav Pavičić
 • Ivica Bajan
 • Jasmin Hasić
 • Kruno Buljan

Nadzorni odbor

 • Krešimir Pavlinović
 • Darko Čop
 • Vuković Goran

Tajnik

 • Kruno Buljan
Tenis klub Brod