ŠKOLA TENISA

Posebna pozornost Kluba usmjerena je na rad s djecom svih uzrasta, sa kojima rade četiri stručno osposobljena i licencirana trenera od strane Hrvatskog Tenis Saveza.

Godišnje kroz Klub prođe 50 novih polaznika Škole tenisa. Svake godine TK Brod u skladu s kalendarom HTS-a organizira turnire za sve kategorije odnosno uzraste djece.

Kao rezultat uspješnog rada sa djecom su mnoga osvojena odličja na turnirima u Republici Hrvatskoj u svim uzrastima (10, 12, 14 i 16 godina).

 

TERNERI

Luka Vidović
092/141-9494
Škrinjar Ivan
091/570-4116
Vukelić Davor
091/541-6035
Vuković Goran
098/932-5196
Tenis klub Brod